WYNAGRODZENIE NA PODSTAWIE RVG

RVG określa: Wysokość przypadających opłat, za przedstawicielstwo w sprawach sądowych określa się na podstawie wartości przedmiotu działalności adwokackiej. Wysokość roszczenia i przedmiotu sporu będzie identyczna przy dochodzeniu sądownym roszczenia. Jeśli przedmiot sporu jest znany, wtedy można odczytać kwotę z tabeli opłat. Taryfa opłat ustala po tym jaki rodzaj czynności podjął adwokat, ile powstanie opłat, czy będą w pełnej wysokości, czy tylko w ułamku pełnej wysokości. Autentyczna wysokość przypadających opłat będzie wydrukowana w dziesiętnych liczbach.

 

 

GESCHÄFTSGEBÜHR opłata za korespondencję pozasądową z przeciwnikiem

Za reprezentacje pozasądową powstaje opłata w granicach 0,5 do 2,5 po tanim obliczeniu, już za wniesienie pozwu stronie przeciwnej. Generalnie adwokat może domagać się tzw. opłaty pośredniej w wysokości 1,5. Tylko w przypadku kiedy pozasądowa działalność adwokacka nie była rozległa lub trudna, adwokat nie może żądać więcej niż 1,3. Geschäftsgebühr będzie rozliczana w połowie od opłaty sądowej, Verfahrensgebühr, następującego postępowania, maksymalnie jednak 0,75 Geschäftsgebühr. 

 


 

 

VERFAHRENSGEBÜHR opłata procesowa

Za przedstawicielstwo w procesie pierwszej instancji powstaje opłata procesowa będąca 1,3krotnością pełnej opłaty. Przy tym nie zależy to od tego, jak rozległe było działanie adwokata i jaki czas poświęcił tej sprawie. Opłata procesowa powstaje już w momencie, kiedy adwokat wnosi pozew i przedstawia stanowisko w związku  odpowiedzią strony przeciwnej i dalszych pism procesowych. W drugiej instancji powstaje opłata procesowa będąca 1,6krotnością pełnej opłaty.

 


 

 

TERMINSGEBÜHR opłata za realizowania terminu sądowego

Kolejna opłata powstaje dopiero, jeśli został realizowany termin sądowego przes adwokata. Wynosi ona w pierwszej, jak i drugiej instancji 1,2.

 

 

 

EINIGUNGSGEBÜHR opłata za porozumienie

Tylko jeśli zostanie zawarte porozumienie, co do części przedmiotu sporu, wtedy powstaje opłata za porozumienie w wysokości 1,0, w drugiej instancji 1,3. Jeśli zostanie zawarte porozumienie jeszcze przed postępowaniem sądowym, wtedy powstaje opłata za porozumienie w wysokości 1,5.

 

 

 

MAHNBESCHEID nakaz zapłaty

Jeśli klient nie chce wytoczyć powództwa, tylko postępowanie upominawcze, w tym wypadku powstają: opłata procesowa za wniosek o zniżkę nakazu zapłaty w wysokości 1,0 i opłata procesowa za wniosek o zniżkę decyzji wykonawczej 0,5. To ma miejsce naturalnie tylko wtedy, gdy przeciwnik nie wniesie sprzeciwu wobec nakazu zapłaty.

 

 

 

KLIENT GRUPOWY

W przypadku reprezentowanie przez adwokata kilku klientów w tym samym procesie, wtedy każda opłata przypada tylko raz. Jednak powstaje dodatkowa opłata w wysokości 0,3 za każdą dodatkową osobę.

 

 

 

DORADZTWO I STANOWISKO RZECZOZNAWCZE

Wynagrodzenie, jakie należy się adwokatowi za doradztwo lub rzeczoznawstwo, jest od 1 lipca 2006 nie do końca określone. Dotąd obowiązujące opłaty zostały zniesione. W tym przypadku sensowne jest ustalenie honorarium. Więcej...

 

 

 

OPŁATA ZA PRZESYŁKI I TELEKOMUNIKACJE

Oprócz opłat za swoją działalność adwokat może wymagać rekompensaty za poniesione koszty przesyłek i telekomunikacyjne. Jeśli adwokat nie wyszczególni tych kosztów, może policzyć ryczałt w wysokości 20% kosztów całkowitych lub maksymalnie 20 Euro. Koszty, które w ten sposób powstały, nawet jeśli chodziło tylko o skopiowanie akt sądowych, może przedstawić oddzielnie na rachunku.

 

Rechtsanwalt

Christoph Sochanowski

Heiliger Weg 11

D-44135 Dortmund


Telefon: 0049-231-84160974

Fax:      0049-231-84160975

e-Mail  info@interessen-vertretung.de

So

03

Nov

2013

Verkehrsunfall im Ausland

Wer sich nach einem unverschuldeten Verkehrsunfall im Ausland um seine Rechte bemüht, scheitert oft schon an einer Sprachenbarriere. In diesen Fällen können wir Ihnen zum berechtigten Ersatz Ihres Schadens verhelfen.

 

mehr lesen
Verhandlungstermin am 8. Oktober 2024 um 10.30 Uhr in Sachen VI ZR 7/24 und VI ZR 22/24 (Ansprüche im Zusammenhang mit einem Datenschutzvorfall beim sozialen Netzwerk Facebook, sog. Scraping)
Pressemitteilung 115/24 vom 22.05.2024
>> mehr lesen